General Chairs
Sgouropoulou C., University of West Attica
Nikolaidou M., Harokopio University
Gritzalis S., University of Piraeus

Program Chairs
Karanikolas N., University of West Attica
Voulodimos A., University of West Attica

GCS Steering Commitee
Voyiatzis I., (Greek Computer Society)
Douligeris C., (Greek Computer Society)
Sgouropoulou C., (Greek Computer Society)