Ενημέρωση συγγραφέων PCI’2020

Αξιότιμοι συγγραφείς άρθρων για το PCI’2020,

Με τα email αποδοχήs (notification of acceptance) που στάλθηκαν 29-10-2020, ενημερωθήκατε επιγραμματικά για τα επόμενα βήματα μέχρι την έκδοση των πρακτικών ACM (ACM digital library). Περισσότερο αναλυτικά καταγράφηκε η διαδικασία έκδοσης των πρακτικών (workflow) στη σελίδα https://pci2020.uniwa.gr/camera-ready/. Βασικό προαπαιτούμενο για την έναρξη του workflow ήταν η πραγματοποίηση της εγγραφής (registration) που καταγράφηκε στη σελίδα https://pci2020.uniwa.gr/registration-fees/. Η φόρμα εγγραφής (Registration Form) περιείχε τον πίνακα “Declare numbers of papers and corresponding authors” από τον οποίο μαθαίναμε (μάθαινε η επιστημονική επιτροπή) ποιος εκ των συγγραφέων του άρθρου (ένας και μόνο ένας σε κάθε άρθρο) θα έχει συναλλαγή/αλληλεπίδραση με την ACM (για το Copyright και την πρόσβαση στο σύστημα TAPS της ACM που παράγει τα τελικά άρθρα). Αυτό (η λήψη του πίνακα “Declare numbers of papers and corresponding authors”) ήταν αναγκαίο καθώς σε πολλά άρθρα είχαν ορισθεί (στο Easychair) δύο ή περισσότεροι συγγραφείς ως corresponding (και δεν μπορούσε να επιλέξει – η επιστημονική επιτροπή – αυθαίρετα έναν εξ αυτών).

Δυστυχώς, κάποιοι συγγραφείς καθυστέρησαν την εγγραφή τους (registration fees και registration form). Υποχρεωθήκαμε να τους ενημερώσουμε ατομικά (έναν προς έναν) την επομένη ημέρα της προθεσμίας εγγραφής, η οποία ήταν μέχρι 9-11-2020. Παρά την ατομική ειδοποίηση ορισμένοι συγγραφείς καθυστέρησαν περαιτέρω. Έτσι η επιστημονική επιτροπή υποχρεώθηκε (ευτυχώς για λίγες περιπτώσεις) να αποδώσει αυθαίρετα σε έναν εκ των συγγραφέων το ρόλο corresponding author (contact author) και να ολοκληρώσει τα metadata που θα έπρεπε να αποσταλούν στην ACM για να ξεκινήσει το workflow έκδοσης των πρακτικών. Αυτά (τα metadata) υποβλήθηκαν (στάλθηκαν στην ACM) το βράδυ της 12ης προς 13η του μήνα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε να σταλθούν (από το rightsreview@acm.org) στους επιφορτισμένους συγγραφείς (contact authors), εντός των επομένων λίγων ημερών, τα emails που θα καθοδηγούν τους συγγραφείς για να συμπληρώσουν τις Copyright forms (βήμα 4 στο workflow της σελίδας https://pci2020.uniwa.gr/camera-ready/).

Επειδή λάβαμε το ερώτημα αν θα προλάβουμε να έχουμε ολοκληρώσει τα πρακτικά μέχρι την έναρξη του συνεδρίου (20-11-2020), ενημερώνουμε τους συγγραφείς ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο. Αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική του συνεδρίου να εκδίδει τα επίσημα (οριστικά) πρακτικά του (αυτά που είναι διαθέσιμα από την ACM digital library) μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ως εκ τούτων, παρακαλούμε τους συγγραφείς να είναι συνεπείς στα επόμενα βήματα (4 έως 9 της https://pci2020.uniwa.gr/camera-ready/) για να μην υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση αλλά ταυτόχρονα να μην ανησυχούν καθώς τα πρακτικά θα περιλαμβάνουν τα άρθρα όλων των συγγραφέων που ακολούθησαν τις οδηγίες και ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο PCI’2020.

Με εκτίμηση,

Η οργανωτικά υπεύθυνη,
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Greek Computer Society)
http://epy.gr/